Pytania?

Sprawdź poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Czy można zmienić logo w aplikacji?
Tak, można ustawić swoje logo w aplikacji. Będzie ono widoczne w oknie logowania oraz na wydrukach.
Logo można zmienić w oknie "Konfiguracja aplikacji" (przycisk "Dodaj logo"). Aby zaimportowany plik się wyświetlał trzeba zaznaczyć zaznaczyć znacznik "Pokaż logo firmy".
Czy można automatycznie rejestrować sprawy na podstawie przesłanego maila?
Tak, można. W tym celu trzeba skonfigurować serwer poczty przychodzącej w oknie "Konfiguracja aplikacji". Znacznik "Obsługa poczty przychodzącej" musi być aktywny.
Jak działa filtrownie i wyszukiwanie na liście spraw?
Sprawy na liście spraw posortowane są od najnowszej. Domyślnie wyświetlane są tylko zgłoszenia otwarte. Aby wyświetlać wszystkie zgłoszenia (otwarte i zamknięte) trzeba włączyć znacznik "Pokaż wszystkie sprawy" Możliwe jest filtrowanie zgłoszeń według statusów - jednego lub kilku.
Możliwe jest także wyszukiwanie zgłoszeń po nazwie, numerze i kliencie.
Dlaczego klient wymaga weryfikacji?
Znacznik "Wymaga weryfikacji" zaznaczany jest automatycznie, gdy tworzona jest nowa sprawa przesłana z niezarejestowanego w systmie adresu mailowego. W takiej sytuacji system tworzy nowego klienta, którego użytkownik może zweryfikować pozytywnie odznaczając znacznik "wymaga weryfikacji" lub zablokować jeśli uzna, że przesłana wiadomość jest spamem (poprzez zaznaczenie znacznika "Zablokowany" ).
Do klienta, który wymaga weryfikacji nie są wysyłane żadne powiadomienia mailowe.
Do czego służy grupa klientów?
Służy do zgrupowania klientów z jednej firmy/działu w celu usprawnienia obsługi. Jeśli znacznik "Zgłoszenia widoczne dla wszystkich w grupie" będzie aktywny, zgrupowani klienci będą mogli widzieć wszystkie sprawy zgłoszone w ramach swojej grupy, otrzymywać związane z nimi powiadomienia, dodawać notatki itp.
Do czego służy grupa użytkowników?
Służy do zgrupowania użytkowników w ramach jednego adresu e-mail w celu usprawnienia obsługi spraw. Zgrupowani użytkownicy będą widzieli tylko sprawy przydzielone do ich grupy i będą otrzymywać do nich powiadomienia.
Jak można zmienić hasło w aplikacji?
Hasło można zmienić po zalogowaniu do aplikacji w oknie "Profil użytkownika".
Hasło może również zmienić administrator systemu w oknie edycji użytkownika.
Czy aplikacja pozwala na wyliczanie czasów realizacji spraw?
Tak, w każdej kategorii można ustawić odrębny czas realizacji spraw podany w dniach. Dodatkowo, w oknie konfiguracji aplikacji można ustawić domyślny czas realizacji.
Jak skonfigurować wysyłkę powiadomień?
Konieczne jest skonfigurowanie serwera poczty wychodzącej w oknie "Konfiguracja aplikacji". Następnie, w oknie "Powiadomienia" - edycja szablonu można włączyć powiadomienia, poprzez zaznaczenie znacznika "Aktywny".
Każdy szablon może zostać zmodyfikowany. Zarówno temat jak i treść wiadomości może być zmieniona. Pod każdym szablonem znajduje się lista tagów, która może zostać wykorzystana przy modyfikacji szablonu. Tagi muszą być użyte w niezmienionej formie.
Co oznacza notatka publiczna i notatka wewnętrzna?
Notatka publiczna jest widoczna dla wszystkich - zarówno dla użytkowników wewnętrznych jak i klientów. Jeśli powiadomienia informujące o dodaniu notatki są aktywne, klient otrzyma takie powiadomienie.
Notatki publicznej nie można usunąć.
Każda notatka dodana przez klienta jest notatką publiczną. Notatka dodana przez użytkownika jest notatką publiczną tylko wtedy, gdy w trakcie jej wpisywania zostanie zaznaczony znacznik "Notatka publiczna". Notatka wewnętrzna nie jest widoczna dla klienta. Może być usunięta przez autora wpisu.
Jakie są wymagania techniczne dla aplikacji fsDesk Basic?

Aplikacja jest hostowana na serwerze Klienta.

Wymagania systemowe: MS Windows, Linux lub MacOS z zainstalowanym .NET Framework 7   

Baza danych: MS SQL, MySQL, MariaDB, PostgreSQL